Кыздарай, Кыздарай киiлгiн кас ак-мандай,
Ашык тус алма бойiн,
Молдiреген калкам-ай.